Storyboards

  • Läkerol storyboard 1 af Terese-Andersen

Skitsetegninger lavet ud fra et reklamefilms manuskript . (Läkerol, Garnier og Coca Cola)